Enquête DCA finance B.V.


Heel erg bedankt voor het meehelpen aan de verbetering van uw gebruikerservaring! De enquête bevat 28 vragen en neemt een paar minuten in.

1. Bent u agrariër?

 

2. In welke leeftijdscategorie valt u?

20-30 jaar
30-40 jaar
40-50 jaar
50-60 jaar
60-70 jaar
70 jaar en ouder

3. Hoe bent u bij DCA Finance B.V. terecht gekomen?

4. Wat hield u bezig voordat u klant werd? Vond u het bijvoorbeeld ingewikkeld of wist u waar u aan ging beginnen?

5. Wat voor termijnmarktrekening heeft u?

Particulier
Zakelijk

6. Heeft u uw termijnmarktrekening na het openen actief gebruikt?

Ja
Nee, omdat

7. Met welk van de volgende financiële instrumenten heeft u ervaring?

Aandelen
Obligaties
Opties
Agrarische termijnmarkt
Geen
Anders, namelijk

8. Met welke beleggingsdiensten bent u vertrouwd?

Execution only dienstverlening / brokerage
Beleggingsadvies
Vermogensbeheer
Geen
Anders, namelijk

9. Bent u naar uw mening in voldoende mate bekend met de prijsvorming en de risico’s op de agrarische termijnmarkten?

10. In welke producten handelt u?
Aardappelen
Tarwe
Maïs
Koolzaad
Boter
Melkpoeder
Rauwe melk
Anders, namelijk
11. In welke producten zou u nog meer willen handelen?

12. Met welke doel gebruikt u uw termijnmarktrekening(en)?

Afdekken van de onderliggende waarde
Innemen speculatieve positie
Anders/Tevens

13. Hoe is uw betrokkenheid met de handel op agrarische termijnmarkten?

Hoog
Gemiddeld
Laag

14. Maakt u gebruik van de dienstverlening van DCA om het prijsrisico van uw agrarische producten af te dekken?

15. Alle zaken die met wetgeving te maken hebben worden gecommuniceerd via Mijn DCA Finance. Bent u bekend met de website mijn.dca-finance.nl?

16. Hoe vaak logt u in op Mijn DCA Finance?

Dagelijks
Wekelijks
Maandelijks
Jaarlijks
Anders, namelijk 

17. Is de informatie in Mijn DCA Finance duidelijk?

18. Hoe beoordeelt u de website mijn.dca-finance.nl?

Goed
Matig
Slecht

19. Weet u via welke route u in kunt loggen op uw BinckBank account?

20. Hoe vaak logt u in op uw BinckBank account?
Dagelijks
Wekelijks
Maandelijks
Jaarlijks
Anders, namelijk 

21. Bent u tevreden over de website en service van BinckBank?

22. Hoe vaak bezoekt u de koersenpagina van de termijnmarkt?

Dagelijks
Wekelijks
Alleen als ik positie heb

23. DCA Finance B.V. heeft een brochure uitgegeven waarin de ins en outs beschreven staan van de werking van de termijnmarkt. Via www.dca-finance.nl/boek kunt u deze downloaden. Heeft u destijds of onlangs deze brochure gedownload en zo ja, wat voor cijfer geeft u deze brochure?

Nee
Ja, vul hieronder het cijfer in

24. Hoe ervaart u het contact met DCA?

1
2
3
4
5
 

Onpersoonlijk                                                                                                    Persoonlijk

25. Wat vindt u van de service die DCA Finance B.V. u biedt?
Goed
Matig
Slecht

26. Is DCA Finance B.V. voldoende bereikbaar als het gaat om het doorgeven van orders?

Ja
Nee, want

27. Vindt u het ingewikkeld om een transactie te doen?

28. Welke zaken mist u als het gaat om handel op de termijnmarkt, en wat zouden we u nog aan kunnen bieden?